Marc de Boeradvocaat | partner

Marc website
Specialisme
  • Mediarecht
  • Reclamerecht
  • Intellectueel eigendom
Opleiding
  • Nederlands Recht, Universiteit van Amsterdam

Marc de Boer (1964) is in 1990 begonnen als advocaat in Amsterdam en heeft Boekx Advocaten samen met Matthijs Kaaks in 2005 opgericht.

Marc is een zeer ervaren media- en IE-advocaat. Hij is sinds jaar en dag de vaste juridische adviseur van een groot aantal vooraanstaande spelers in de media- en entertainmentwereld. Hij mag een aantal grote en succesvolle televisieproducenten tot zijn vaste klantenkring rekenen. Daarnaast adviseert hij TV-persoonlijkheden over contractenrecht en portretrecht.

‘A close relationship with our attorney, Marc de Boer, makes the workflow efficient, pleasant, and focused on fast yet good results.‘

Marc is is een vertrouwde adviseur op het gebied van mediarecht (uitingsvrijheid), intellectueel eigendom (auteursrecht en merkenrecht), portretrecht, reclame en sponsoring. Hij adviseert en procedeert daarnaast op het gebied van ondernemingsrecht in de creatieve sector.

Marc is lid van de VIEPA, de erkende specialisatievereniging voor IE-procesrechtadvocaten, de Vereniging voor Auteursrecht, de Vereniging voor Media- en Communicatierecht, de Vereniging voor Reclamerecht en de Vereniging voor Sport en Recht.

In 2019 werd Marc benoemd tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland (Alkmaar).

Sinds februari 2023 is Marc lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de NPO. Deze commissie heeft als taak de raad van bestuur van de NPO te adviseren als er bezwaar is aangetekend tegen een besluit.

Marc de Boer staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor het rechtsgebied “Intellectueel eigendomsrecht”. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit vakgebied.

contactgegevens

+31 20 24 40 400
Leidsegracht 9 1017 NA Amsterdam

Sociale Profielen

Publicaties

Heeft u vragen?

Neem contact met mij op.

Wij geven graag antwoord op uw vraag