Blokhuis in NRC artikel ‘Google doet te weinig aan wraakporno’

Google doet te weinig aan wraakporno. Maak de foto’s onvindbaar, betogen Willem van Lynden en Fulco Blokhuis.

Avatar foto
Auteur: Fulco Blokhuis
Fulco Blokhuis (1975) is partner bij Boekx sinds 2010. Hij is gespecialiseerd in mediarecht, privacyrecht en intellectueel eigendom. Hij adviseert en procedeert voor ondernemers die actief zijn in de media, internet of creatieve sector.

Please contact us if you have any questions