‘Flappie’

Eerst dacht ik dat het telefoontje van Dion Graus een grap was. Iedereen kan wel zeggen dat hij Graus is. Maar zijn verzoek of ik als advocaat wilde optreden voor olifant Radza in Emmen klonk authentiek en een dag later zat hij bij me aan tafel – krachtens mondelinge last, vertelde hij. Met Radza had hij een bijzonder lijntje. Door de vermaledijde gracht om het olifantenverblijf had de lieve mannetjesputter ernstig letsel opgelopen. Ik besprak met Dion de kansen van een vordering wegens gebrekkige opstal ex art. 6:174 BW.
‘Heb je al een stichting? Iets als Stichting Red Radza die deze zaak aanhangig kan maken?’
‘Niet nodig,’ zei Graus triomfantelijk. En hij schoof mij een A4’tje toe met de aanhef ‘Initiatiefwetsvoorstel Graus’. De door hem voorgestelde wijziging van art. 3:32 BW luidde: ‘Ieder zoogdier is bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt.’
‘Knap bedacht, Dion,’ zei ik. Dat deed hem zichtbaar goed. ‘Maar hoe moet dat dan met de wilsverklaring?’
‘Heel eenvoudig. De wilsverklaring kan ook door knikken of bevestigend blaffen worden geopenbaard. Radza heeft deze opdracht getrompetterd. Moet kunnen. En over je declaratie hoef je niet in te zitten want ook dieren kunnen straks een toevoeging vragen. Dit jassen we vóór de kerst nog even door de Kamer.’

Er viel een korte stilte terwijl hij me glimmend van trots door zijn turquoise brilletje aanstaarde. ‘Ooievaar Freedom valt nu wel buiten de boot,’ merkte ik op, ‘en ook Snabbeltje en Kermit de kikker komen er bekaaid af.’ Graus knipperde met zijn ogen. ‘Dat zijn geen zoogdieren,’ legde ik uit. ‘Sakkerju.’ Enigszins beduusd stond hij op. Ik kon hem gelukkig nog wat opbeuren met de mededeling dat orka Morgan volgende keer zelf een kort geding zal kunnen voeren.

Toen hij weg was, dacht ik over zijn voorstel na. Zo gek was het nou ook weer niet. Kijk eens naar de huidige praktijk. Bij de redeloosheid van ruziënde voetbalbonzen steekt een Bokito gunstig af. En als het Graus lukt, is dat in ieder geval fijn voor de advocaten van het Haagse kantoor GMW. Zij hebben op kosten van de zaak alvast een konijnenhok laten bouwen. Want het is niet ondenkbaar dat Flappie zich rond de kerst meldt voor juridische bijstand. En waar breng je zo’n cliënt dan onder?

Avatar foto
Auteur: Matthijs Kaaks
Matthijs Kaaks (1967) werd in 1993 beëdigd als advocaat. In de eerste jaren van zijn carrière werkte hij bij de kantoren Loeff Claeys Verbeke en Hulkenberg Van der Veen in Amsterdam.

Wij geven graag antwoord op uw vraag