Fulco Blokhuis op Boek 9: noot onder vonnis café Bolle Jan

Beschermingsomvang van cafénamen

De beschermingsomvang van merken in de horeca blijk t de laatste tijd beperkt. Waar in 2007 Bistro Tante Pietje uit Den Bosch zich nog met succes kon verzetten tegen Tante Pietje uit Beverwijk (op grond van handelsnaamoverwegingen ondanks een afstand van 110 km) 1 , hebben etablissement Einstein 2 en café Bolle Jan 3 allebei bot gevangen, toen zij hun concurrenten in andere regio’s hun naam wilden doen wijzigen. Bij alle vonnissen kan j e vraagtekens zetten bij de motivering. Café Bolle J an kan zich niet verzetten tegen après skihut Bolle Ja n. Het café is eigendom van Nancy Froger en zij heeft drie woordmerken CAFÉ BOLLE JAN, BOLLE JAN TV en DE BOLLE JAN SHOW gedeponeerd. Froger beriep zich ondermeer op 2.20 lid 1 sub b en c BVIE alsmede artikel 5 Handelsnaamwet.

Allereerst overweegt de rechter (in 4.1) dat enkel op het onderscheidende element “bolle jan” gelet moet worden. “café”, “tv” en “show” zijn immers zui ver beschrijvend. Hetzelfde geldt voor “après skihut”. Vervolgens wordt geconcludeerd dat de diensten hetzelfde zijn.

Daarmee lijkt de kous al af. BOLLE JAN vs BOLLE JAN voor soortgelijke diensten levert naar mijn mening gevaar voor directe of indirecte verwarring op. Maar zover komt het niet. De Voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat er ge en gevaar voor verwarring is en heeft daarvoor enkele opvallende overwegingen.

Allereerst overweegt hij ten overvloede dat een beroep op sub a niet slaagt, omdat après ski hut Bolle Jan geen gebruik maakt van het woord café. Maar Bolle Jan deed geen beroep op sub a.

Ten tweede concludeert de rechter dat de merken van eiseres geen bekende merken zijn. “En omdat geen van de drie ingeschreven merken bekende merken zijn, kan [eiseres] zich voor haar vorderingen niet beroepen op BVIE artikel 2.20 lid sub b en c ( aanhaken resp. reputatie-schade).” Ik neem aan dat hier enkel wordt gedoeld op sub c.

Vervolgens lijkt de voorzieningenrechter in 4.5 ter ug te komen van zijn conclusie dat er sprake is van soortgelijke diensten. Omdat nergens uit blijkt dat gedaagde van plan zou zijn om tv-shows en andere evenementen buiten haar zaak te Eersel te organiser en is er van een inbreuk op de merken BOLLE JAN TV en DE BOLLE JAN SHOW geen sprake, zo stelt de re chter. Het woordmerk BOLLE JAN TV is echter geregistreerd voor klasse 41: Het organiseren van o ntspannende- en muziekevenementen en – shows; uitvoeren van voornoemde evenementen en shows; het produceren, samenstellen, regisseren, realiseren, monteren en presenteren van voornoemde evenementen en shows, ook ten behoeve van televisie- uitzendingen en -programma’s. En DE BOLL E JAN SHOW voor klasse 4: Het organiseren van ontspannende- en muziekevenementen en – shows. Deze merken zouden dus wel degelijk…

Avatar foto
Auteur: Fulco Blokhuis
Fulco Blokhuis (1975) is partner bij Boekx sinds 2010. Hij is gespecialiseerd in mediarecht, privacyrecht en intellectueel eigendom. Hij adviseert en procedeert voor ondernemers die actief zijn in de media, internet of creatieve sector.

Wij geven graag antwoord op uw vraag