Google maakt geen merkinbreuk met adwords Louis Vuitton

Bespreking van het langverwachte arrest van het Hof van Justitie van 23 maart 2010 in de zaak over Google adwords.

Het Hof van Justitie heeft op 23 maart 2010 een langverwacht arrest gewezen naar aanleiding van door de Franse rechter gestelde prejudiciële vragen. Google biedt tegen betaling adwords aan en bij de resultaten van een zoekvraag op zo’n adword wordt een advertentie (een ‘gesponsorde link’) in beeld gebracht. Louis Vuitton en andere merkhouders hadden Google in Frankrijk gedagvaard in verband met het aan derden verkopen van adwords, en de Franse rechter oordeelde daarop dat Google inbreuk maakte op de rechten van de merkhouders Het Europese Hof van Justitie legt het risico bij de adverteerder die een adword van Google heeft gekocht. Google zelf is in beginsel niet aansprakelijk voor merkinbreuk bij het gebruik van adwords. De adverteerder die het merk van een ander als adword van Google koopt, kan daarentegen wel door de merkhouder worden aangesproken. Die adverteerder maakt gebruik van het merk van de merkhouder, en de vraag is of hij inbreuk op dat merk maakt.

De internetgebruiker kan zich vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten, wanneer zijn zoekterm nog in het scherm staat en tegelijkertijd de advertentie wordt getoond. Het Hof meent dat het tonen van de advertentie de indruk wekt dat er een materieel verband bestaat tussen de advertentie en de merkhouder. Er wordt dan afbreuk gedaan aan de zogeheten ‘herkomstfunctie’ van het merk. In de woorden van het Hof: er is sprake van afbreuk hieraan wanneer ‘de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijke oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder danwel van een derde’. De merkhouder moet dus kunnen verbieden dat advertenties van derden worden weergegeven waarvan internetgebruikers ten onrechte kunnen denken dat zij van de merkhouder afkomstig zijn. Maar de merkhouder moet dan de adverteerder aanpakken, en niet Google.

Het Hof oordeelt dat de zogeheten ‘reclamefunctie’ van het merk niet wordt…

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag