Op een politiebureau gemaakte beelden komen op YouTube. Mag dat?

Op een politiebureau gemaakte beelden komen op YouTube. Mag dat? Annotatie van Hanna van Til en Otto Volgenant bij het Buivids-arrest van het Hof van Justitie, over het snijvlak van gegevensbescherming en journalistiek. De zaak gaat over op een politiebureau gemaakte beeldopnamen. Daarop waren politieagenten te zien die op dat bureau aan het werk waren. Deze beelden werden op Youtube gezet. De politieagenten waren niet geïnformeerd over de opnamen. Het Hof van Justitie oordeelt dat politieagenten zich in beginsel kunnen verzetten op grond van de regelgeving over gegevensbescherming, behalve wanneer het om journalistieke activiteiten gaat. Daar kan ook sprake van zijn als een privé-persoon beelden op internet zet.

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag