Pssst…, Rolex kopen?

Het is een plaag: namaakartikelen. De laatste jaren neemthet aantal nepartikelen in het Europees economischverkeer gestaag toe. Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) ligt het ‘marktaandeel’ van de nepartikelen al op 3,3%. En dat is niet alleen in het nadeel van bedrijven, maar ook van consumenten. Optreden tegen namaak is dan ook noodzakelijk. Hoe kunt u dat het beste doen?

Avatar foto
Auteur: Ron Lamme
Ron Lamme is sinds 2017 werkzaam bij Boekx als advocaat. Hij houdt zich bezig met alle aspecten van intellectueel eigendom, waaronder merkenrecht, auteursrecht en bescherming van vormgeving.

Wij geven graag antwoord op uw vraag