Veiligheidsrisico voor getuige tegen Holleeder

Foto mag niet opnieuw worden gepubliceerd in Vrij Nederland (Voorzieningenrechter Amsterdam, 13 september 2007, LJN BB3558)

Het weekblad Vrij Nederland doet al geruime tijd verslag van de zaak Holleeder en alles wat daarom heen speelt. Bram Zeegers was een vertrouweling van de vermoorde Willem Endstra en heeft e en verklaring afgelegd tegen Holleeder. Vrij Nederland berichtte daar over, en illustreerde het artikel met een foto waarop Endstra en Zeegers samen te zien zijn. Tegen die publicatie trad Zeegers met succes op.

Belangenafweging
Zoals gebruikelijk in dit s oort zaken, weegt de Voorzieningenrechter de privacybelangen van Zeegers af tegen de belangen van Vrij Nederland, dat zich op de vrijheid van meningsuiting beroept. Bij die afweging worden alle bijzonderheden van het geval meegewogen. Zeegers stelt een gro ot belang te hebben bij het niet bekend worden van zijn beeltenis, aangezien hij met de verspreiding van zijn foto een verhoogd veiligheidsrisico loopt. Dat is hem door veiligheidsautoriteiten bevestigd. Er zijn niet eerder foto’s van hem gepubliceerd. Vri j Nederland stelt daartegenover dat Zeegers een ‘publiek figuur’ is. Zijn naam en ook zijn uiterlijk zijn bij criminelen die het op hem gemunt hebben al lang bekend, dus door publicatie van de foto wordt zijn veiligheid niet verder in gevaar gebracht, aldu s Vrij Nederland. Volgens de rechter is Zeegers vooralsnog geen ‘publiek figuur’. Hij bekleedt geen openbaar ambt en is niet bekend bij het grote publiek. De omstandigheid dat hij als getuige optreedt in een zeer geruchtmakend strafproces, is daartoe onvol doende, aldus de rechter. Zeegers heeft nooit eerder toestemming gegeven voor het bekend maken van zijn beeltenis, en het (verder) verspreiden van zijn foto kan zijn traceerbaarheid vergroten en daarmee zijn veiligheidsrisico, zo oordeelt de rechter. Dat z ijn uiterlijk in bepaalde kringen wellicht al bekend is, doet daar niet aan af. Het is mogelijk dat liquidaties worden verricht door personen die hun doelwit nog niet kennen. Een foto kan het voor dergelijke personen gemakkelijker maken dat doelwit te acht erhalen. De rechter is van mening dat Vrij Nederland het betrokken artikel ook had kunnen plaatsen zonder de foto. De nieuwswaarde van de foto is…

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag