Zorgplichten van ISP gedeeltelijk nader ingevuld

Annotatie bij rechtbank ’s-Gravenhage 24 oktober 2012, (Brein vs XS n etworks), IEPT20121024

In 2012 voerde BREIN met succes een bodemprocedure tegen de hoster XS Networks B.V. die weigerde om de hosting van torrentsite Sumotorrent.com te staken en de identificerende gegevens van de houders van Sumotorrent bekend te maken. XS Networks had al sinds 2008 incidenteel contact met BREIN over Sumotorrent, maar haalde de site pas na sommatie en dagvaarding op 31 januari 2012 offline. Eeen dag later staakte XS Networks haar activiteiten. De rechtbank verbood XS Networks om de site te hosten, gebood XS Networks om de identificerende gegevens te overleggen én veroordeelde de hoster om schade te voldoen die Buma/Stemra leed, mede doordat XS Networks niet tijdig onrechtmatige activiteiten via haar netwerk blokkeerde.

Feitelijk heeft de procedure niet zoveel gevolgen gehad. Sumotorrent.com draait inmiddels op een server in de Oekraïne en is nog steeds toegankelijk vanuit Nederland. En of XS Networks verhaal zal bieden is maar de vraag. XS Networks heeft haar activiteiten al gedurende de procedure gestaakt en schijnt geliquideerd te worden. Het vonnis schept echter wel een precedent voor andere ISP’s. Bij mijn weten is het de eerste keer in Nederland dat er een schadestaatvordering tegen een hoster is toegewezen.

Het vonnis is om meerdere redenen interessant. Allereerst de vraag vanaf welk moment XS Networks aansprakelijk is voor de schade. Anders geformuleerd: wanneer wist XS Networks dat Sumotorrent onmiskenbaar onrechtmatig was? Vanaf dat moment had zij immers de site offline moeten halen, als zij wilde voldoen aan de voorwaarden van art. 6:196c lid 4 BW voor vrijwaring van aansprakelijkheid. Het vonnis schept op dit punt geen duidelijkheid. Dit vonnis zal mogelijk een chilling effect tot gevolg hebben, omdat hosters eerder geneigd zijn om nog niet onmiskenbaar – maar wel – mogelijk onrechtmatige informatie te blokkeren.

Voorts is het vonnis interessant omdat er een antwoord wordt gegeven op de vraag of een hostingprovider moet controleren of de identificerende gegevens van haar klanten correct zijn. Het antwoord is negatief.

Onmiskenbaar?
Allereerst de vraag wanneer een hoster moet handelen. De hoster is aansprakelijk voor schade, indien een hoster doorgaat met het leveren van internet-toegang aan een…

Avatar foto
Auteur: Fulco Blokhuis
Fulco Blokhuis (1975) is partner bij Boekx sinds 2010. Hij is gespecialiseerd in mediarecht, privacyrecht en intellectueel eigendom. Hij adviseert en procedeert voor ondernemers die actief zijn in de media, internet of creatieve sector.

Wij geven graag antwoord op uw vraag