Aanbevelingen Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming

Brief aan de vaste kamercommissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag