Aanbevelingen Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming

Brief aan de vaste kamercommissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions