Latest news

 • archiefkast
  Anonimisering van online krantenarchieven

  Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft een belangrijke principiële uitspraak gedaan over het anonimiseren van online krantenarchieven. Het ‘recht om vergeten te worden’ kan tegen zoekmachines zoals Google worden ingeroepen, maar ook tegen de online archieven van kranten.

  Read more
 • Customer review concepts
  Hoe kunt u uw onderneming beschermen tegen online nepreviews?

  Op bekende online reviewplatforms zoals Trustpilot en Google zijn steeds meer nepreviews te vinden. Zulke valse reviews kunnen bijzonder schadelijk zijn voor de reputatie van uw onderneming. Een valse review kan bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de aankoopbeslissingen van uw potentiële klanten en relaties. Daar wilt u dus iets aan doen.

  Read more
 • Review
  Een review over de wet omtrent misleidende reviews

  Sinds 28 mei 2022 is nieuwe wetgeving van kracht over online reviews. In de Moderniseringsrichtlijn 2019/2161 – die ook wel de Omnibusrichtlijn wordt genoemd – worden enkele specifieke gedragingen die betrekking hebben op de fake reviews expliciet als oneerlijke handelspraktijk aangemerkt. Het gaat dan met name om nieuwe informatieverplichtingen voor handelaren die reviews aan consumenten tonen. Daarnaast zijn er strengere regels voor de manier waarop reviews mogen worden weergegeven.
  De vraag is of de nieuwe bepalingen daadwerkelijk kunnen bijdragen als het gaat om het bestrijden van fake reviews. Uit de nieuwe wetsartikelen volgt immers niet automatisch dat het plaatsen van een fake review nu ook een oneerlijke handelspraktijk is. In dit artikel bespreken de auteurs in hoeverre ondernemers die slachtoffer zijn van fake reviews alsnog de nieuwe regels kunnen inzetten om dergelijke praktijken tegen te gaan.

  Read more
 • vliegveld
  Prijsmisleiding door reisaanbieders

  De Consumentenbond hoeft een artikel over misleiding van consumenten door reisaanbieders Prijsvrij en D-Reizen niet te rectificeren. In de Consumentengids van april 2023 stond een artikel over misleidende reisaanbiedingen. Via een kort geding eisten deze reisaanbieders rectificatie, maar de rechter stelt ze op alle punten in het ongelijk.

  Read more
 • Foto artikel Slapps
  Nederland moet zich in de EU uitspreken tegen juridische intimidatie van media en kritische ngo’s

  Uitingsvrijheid De EU gaat optreden tegen processen om kritische media de mond te snoeren. Maar niet streng genoeg, betoogt Flora Schulte Nordholt namens de Nederlandse Werkgroep SLAPPs.
  Toen een bezorgde inwoner van een klein dorpje in West-Vlaanderen eerder dit jaar samen met andere bewoners de overlast – onder andere door geur, het risico op stofexplosie en de uitstoot van fijne stof – van een veevoederbedrijf in hun dorp aankaartte, had hij nooit verwacht verstrengeld te raken in een rechtszaak door het bedrijf dat hem de mond probeert te snoeren.

  Read more
 • Juice 1
  Jurisprudentie Nr. 11 – Rb. Amsterdam (vzr.) 16 maart 2022 en Rb. Amsterdam (vzr.) 29 april 2022, Juicechannels

  In korte tijd deed de Amsterdamse voorzieningenrechter twee belangwekkende uitspraken over privacyschendingen als verdienmodel voor juicechannels. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting delen online juicechannels, of roddelkanalen, massaal sappige roddels over BN’ers. Die roddels worden over het algemeen ingestuurd door anonieme tipgevers. Vervolgens wordt de content als een lopend vuurtje verspreid via sociale media, om zelfs opgepikt te worden door de traditionele media. Diepgaand onderzoek blijft in de meeste gevallen uit, en van hoor en wederhoor is weinig tot geen sprake. Oftewel, met hun onconventionele werkwijze houden juicechannels maar zelden rekening met onderwerpen als privacy, desinformatie, mediaethiek en journalistieke principes.

  Read more
 • Juicechannel 2
  Pak juicekanalen waar het pijn doet

  Juicekanalen zijn populairder dan ooit. Sommige harken jaarlijks zescijferige bedragen bij elkaar. De keerzijde is dat al dat geld wordt verdiend met grove schendingen van de privacy van bekende Nederlanders.

  Read more
 • Persvrijheidsmonitor_2022
  Persvrijheidsmonitor 2022: veiligheid van journalisten belangrijkste thema persvrijheid

  Op woensdag 3 mei wordt de Internationale Dag van de Persvrijheid gehouden. Op deze dag presenteren we de Persvrijheidsmonitor 2022 van de hand van mr. Otto Volgenant en dr. Tarlach McGonagle met een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland. De Persvrijheidsmonitor wordt jaarlijks in opdracht van het Persvrijheidsfonds geschreven.

  Read more
 • nadine-marfurt-2FVUEWo6k40-unsplash
  Klokkenluider Luxleaks toch erkend door hoogste europese rechter

  Het tv-programma Zembla deed onderzoek naar het storten van granuliet in een natuurplas bij de Maas. Zembla concludeerde dat er een grote hoeveelheid afvalstoffen was gedumpt die nooit gedumpt had mogen worden. Zembla liet in de uitzending een oud-milieuofficier van justitie aan het woord, die stelt dat er sprake is van valsheid in geschrifte en het opzettelijk illegaal storten van afval. De rechter oordeelt dat er voor deze beschuldigingen geen feitelijke basis was. Zembla had dit niet zo mogen uitzenden en moet de ongefundeerde beschuldigingen rectificeren.

  Read more
 • Kwekersrecht
  Terugblik kwekersrecht 2022

  Hidde Koenraad wrote a retrospective of plant breeders’ rights for the year 2021 for the BIE.

  Read more

Please contact us if you have any questions