‘Blurren’ niet voldoende voor onherkenbaarheid

Mr. Online.nl – 9 juli 2021

Televisieprogramma ‘Undercover’ had op last van de rechter het gezicht van een vrouw ‘geblurd’, maar ze was toch nog herkenbaar aan haar kapsel en kleding. Undercover handelde in strijd met het vonnis.

Het programma Undercover van Alberto Stegeman was veroordeeld tot het volledig onherkenbaar maken van een vrouw die kittens te koop aanbood op Marktplaats. Het tv-programma lokte haar naar buiten en Stegeman beschuldigde haar, met draaiende camera, van het illegaal fokken van bepaalde kattenrassen.
De rechter stelde voorop dat het Undercover vrij staat misstanden in de kattenfokkerij aan de kaak te stellen. Maar de rechter nam de vrouw ook in bescherming. Zij is geen professional maar een hobbyfokster, en de rassen die ze stelt te fokken zijn niet verboden. De rechter vindt dat de misstand nogal mager is onderbouwd. En uit beelden volgt duidelijk dat de vrouw is overvallen door het programma. Daarom kon ze de beschuldigingen dat ze zich niet aan de wet zou houden op dat moment niet goed pareren. Zij woont in een klein dorp waar veel mensen elkaar kennen, en omdat ze daar in de horeca heeft gewerkt zal ze extra makkelijk worden herkend. De rechter bepaalde daarom heel exact hoe het tv-programma haar onherkenbaar moest maken: haar gelaat, kapsel en kleding moesten onherkenbaar worden gemaakt, haar stem moest worden vervormd en haar voor- en achternaam mochten niet worden gebruikt. Ook mochten er geen beelden van de buitenkant van haar woning worden getoond. Dit alles op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per overtreding, met een maximum van 50.000 euro.

Maar ondanks deze specifieke instructies gaat het mis. Het gezicht van de vrouw wordt in de uitzending weliswaar geblurd, maar haar blonde paardenstaart en blauwe jasje met zwarte kraag waren duidelijk te zien, waardoor zij nog steeds herkenbaar was. En ook haar woonomgeving was herkenbaar. De vrouw maakt daarom aanspraak op betaling van de dwangsom. Daarop stappen de makers van het tv-programma naar de rechter. Zij eisen een verbod op het executeren van de dwangsom. De vrouw dient een tegenvordering in: zij eist dat de uitgezonden beelden, die online terug te kijken zijn, alsnog onherkenbaar worden gemaakt.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het de bedoeling was dat de vrouw volledig onherkenbaar zou worden gemaakt. Personen zijn snel herkenbaar voor bekenden in hun omgeving, daar moest rekening mee worden gehouden. De programmamakers hebben niet gehandeld conform de strekking van het vonnis. De rechter beveelt de makers van het programma ‘Undercover’ de vrouw alsnog geheel onherkenbaar te maken door haar gelaat, kapsel en kleding volledig zwart te maken. Door te specificeren dat onderdelen geheel zwart moeten worden gemaakt kan er geen misverstand ontstaan over de wijze van blurren.

De rechter vindt het aannemelijk dat de vrouw naar aanleiding van de eerdere uitzending is herkend en dat dat veel stress oplevert. Ze heeft zelfs besloten te verhuizen naar een ander dorp. Programmamakers zouden zorgvuldiger moeten omgaan met de privacybelangen van degenen die ze in beeld brengen, zeker als de rechter al een gebod tot onherkenbaar maken heeft gegeven.

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag