Dixons handelt onrechtmatig door het gebruik van Van Persie in een reclame

Dixons: pas je WK-actie aan!

Silhouet van Van Persie

Dixons heeft een actie http://www.dixons.nl/windehelft waarmee ze aanhaakt bij het WK voetbal. Als Nederland het WK wint , krijgt de consument de helft van zijn a ankoopbedrag terug. Sympathiek, m aar bij de actie plaatst de elektronicawinkel een afbee lding die dir ect aan Van Persie doet denken; het silhouet van de prachtige kopgoal tegen Spanje . Mag dat? Nee.

Het gebruik van d eze nu al iconische houding voor commerciële doeleinden, is een inbreuk op het portretrecht va n Van Persie. Dixons profiteert op deze manier namelijk van de verzilverbare populariteit van de voetballer. Bovendien vermoed ik dat er geen toestemming is gevraagd aan de fotograaf van de oorspronkelijke foto. Daarmee wordt er ook inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf.

Identieke kwestie
Twee jaar terug oordeeld e de rechtbank Amsterdam al over e en silhouet van een voetballer . Het ging destijds om de straatvoetballer Wasi, wiens silhouet zonder toestemming door kledingmerk Monta was gebruikt. Volgens d e rechtbank was hier geen sprake van portretrechtinbreuk. H et silh ouet en de lichaamshouding van de figuur op het logo was niet…

Avatar foto
Auteur: Fulco Blokhuis
Fulco Blokhuis (1975) is partner bij Boekx sinds 2010. Hij is gespecialiseerd in mediarecht, privacyrecht en intellectueel eigendom. Hij adviseert en procedeert voor ondernemers die actief zijn in de media, internet of creatieve sector.

Wij geven graag antwoord op uw vraag