Dixons handelt onrechtmatig door het gebruik van Van Persie in een reclame

Dixons: pas je WK-actie aan!

Silhouet van Van Persie

Dixons heeft een actie http://www.dixons.nl/windehelft waarmee ze aanhaakt bij het WK voetbal. Als Nederland het WK wint , krijgt de consument de helft van zijn a ankoopbedrag terug. Sympathiek, m aar bij de actie plaatst de elektronicawinkel een afbee lding die dir ect aan Van Persie doet denken; het silhouet van de prachtige kopgoal tegen Spanje . Mag dat? Nee.

Het gebruik van d eze nu al iconische houding voor commerciële doeleinden, is een inbreuk op het portretrecht va n Van Persie. Dixons profiteert op deze manier namelijk van de verzilverbare populariteit van de voetballer. Bovendien vermoed ik dat er geen toestemming is gevraagd aan de fotograaf van de oorspronkelijke foto. Daarmee wordt er ook inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf.

Identieke kwestie
Twee jaar terug oordeeld e de rechtbank Amsterdam al over e en silhouet van een voetballer . Het ging destijds om de straatvoetballer Wasi, wiens silhouet zonder toestemming door kledingmerk Monta was gebruikt. Volgens d e rechtbank was hier geen sprake van portretrechtinbreuk. H et silh ouet en de lichaamshouding van de figuur op het logo was niet…

Avatar photo
Author: Fulco Blokhuis
Fulco Blokhuis (1975) was admitted to the Amsterdam bar in 2002. He specializes in intellectual property, privacy and media law. He also frequently litigates to defend the freedom of speech of authors and media.

Please contact us if you have any questions