Een review over de wet omtrent misleidende reviews

2023-3 Mediaforum

Sinds 28 mei 2022 is nieuwe wetgeving van kracht over online reviews. In de Moderniseringsrichtlijn 2019/2161 – die ook wel de Omnibusrichtlijn wordt genoemd – worden enkele specifieke gedragingen die betrekking hebben op de fake reviews expliciet als oneerlijke handelspraktijk aangemerkt. Het gaat dan met name om nieuwe informatieverplichtingen voor handelaren die reviews aan consumenten tonen. Daarnaast zijn er strengere regels voor de manier waarop reviews mogen worden weergegeven.
De vraag is of de nieuwe bepalingen daadwerkelijk kunnen bijdragen als het gaat om het bestrijden van fake reviews. Uit de nieuwe wetsartikelen volgt immers niet automatisch dat het plaatsen van een fake review nu ook een oneerlijke handelspraktijk is. In dit artikel bespreken de auteurs in hoeverre ondernemers die slachtoffer zijn van fake reviews alsnog de nieuwe regels kunnen inzetten om dergelijke praktijken tegen te gaan.

Avatar foto
Auteur: Fulco Blokhuis
Fulco Blokhuis (1975) is partner bij Boekx sinds 2010. Hij is gespecialiseerd in mediarecht, privacyrecht en intellectueel eigendom. Hij adviseert en procedeert voor ondernemers die actief zijn in de media, internet of creatieve sector.

Please contact us if you have any questions