EHBO bij patentschending

Het kan u zomaar gebeuren: er valt een brief op de mat waarin uw bedrijf beschuldigd wordt van inbreuk op een octrooi, ook wel aangeduid als patentschending. Wat nu? Had het octrooi wel verleend mogen worden? Professionele hulp inschakelen van een octrooigemachtigde is een goede eerste stap. Wat kunt u verder doen? Het laatste wat u wilt, is in een dure en bewerkelijke octrooizaak terechtkomen.

U heeft verschillende rechten op het gebied van uw intellectuele eigendom. U kunt uw merk deponeren, bijvoorbeeld om uw productnaam of uw bedrijfslogo te beschermen. En driedimensionale vormgeving en tweedimensionale dessins kunt u als model deponeren. ‘Wij zitten goed, want we hebben het gepatenteerd!’, is een vaak gehoorde kreet. Die woord- keus is echter niet helemaal juist. Een patent is een recht op een technische uit- vinding. Merken, modellen en ook (niet- registreerbare) auteursrechten hebben dus niets met het octrooirecht te maken.

Houtje
In Marketing Rendement 3-2012 (in het artikel ‘Voor een octrooi komt veel kij- ken’) werd al beschreven dat het niet eenvoudig is om een octrooi aan te vragen. Er gelden strenge eisen voor. Zo moet het gaan om een uitvinding met een technische achtergrond. Dat kan ook iets eenvoudigs zijn, zoals het Post- It memoblaadje, of de beschuit-met-inkeping. Als het maar nieuw is, en inventief. Op eigen houtje een octrooiaanvraag schrijven is vrijwel onmogelijk. Daar kunt u het beste een octrooigemachtigde voor inhuren. Die weet precies hoe u een octrooi op zo’n manier omschrijft dat de uitvinding zo goed mogelijk beschermd wordt. Daarnaast is de octrooigemachtigde goed thuis in de ingewikkelde regels van NL Octrooicentrum (de Nederlandse instantie die octrooien verleent) en die het van Europees Octrooibureau. Genezen Maar ook als u zelf geen octrooien heeft, kunt u te maken krijgen met het octrooi- recht. Dit is het geval als uw bedrijf bewust of onbewust een uitvinding toepast die door een concurrent geoctrooieerd is. Dat is een situatie…

Avatar foto
Auteur: Diederik Stols
Diederik Stols (1969) is sinds 2009 partner bij Boekx. Hij is gespecialiseerd in intellectueel eigendom, reclamerecht, sponsoring, entertainment en de culturele sector. Diederik staat cliënten bij die actief zijn op het gebied van (onder meer) sportartikelen, fitness en fast moving consumer goods. Ook adviseert Diederik diverse binnen- en buitenlandse makers van As seen on TV-producten over merkenrecht en reclamerecht.

Wij geven graag antwoord op uw vraag