Fulco Blokhuis in artikel ‘De ontvankelijkheid van vorderingen jegens Facebook’

De rechtbank verklaarde onlangs een verzoek om inzage gericht aan Facebook Nederlands B.V. (Facebook NL) niet ontvankelijk. Dat had ook anders kunnen uitvallen.

Avatar foto
Auteur: Fulco Blokhuis
Fulco Blokhuis (1975) is partner bij Boekx sinds 2010. Hij is gespecialiseerd in mediarecht, privacyrecht en intellectueel eigendom. Hij adviseert en procedeert voor ondernemers die actief zijn in de media, internet of creatieve sector.

Wij geven graag antwoord op uw vraag