Fulco Blokhuis in artikel ‘De ontvankelijkheid van vorderingen jegens Facebook’

De rechtbank verklaarde onlangs een verzoek om inzage gericht aan Facebook Nederlands B.V. (Facebook NL) niet ontvankelijk. Dat had ook anders kunnen uitvallen.

Avatar photo
Author: Fulco Blokhuis
Fulco Blokhuis (1975) was admitted to the Amsterdam bar in 2002. He specializes in intellectual property, privacy and media law. He also frequently litigates to defend the freedom of speech of authors and media.

Please contact us if you have any questions