Merk bestand tegen Brexit?

Het heeft er alle schijn van dat de EU en het Verenigd Koninkrijk via een harde Brexit van elkaar zullen scheiden. Dat is praktisch gezien een groot probleem, nu haast alle wetgeving en handelwijze binnen de EU sterk geharmoniseerd zijn. Zo ook in het Intellectuele eigendomsrecht. Er is een EU-merkrecht, er zijn verschillende IE-richtlijnen ende EU-landen zijn gebonden aan de arresten van het Hofvan Justitie in Luxemburg. Is het Europees recht voor uw zaken met de VK straks geen one-stop-shop meer?

Avatar foto
Auteur: Ron Lamme
Ron Lamme is sinds 2017 werkzaam bij Boekx als advocaat. Hij houdt zich bezig met alle aspecten van intellectueel eigendom, waaronder merkenrecht, auteursrecht en bescherming van vormgeving.

Wij geven graag antwoord op uw vraag