Merk bestand tegen Brexit?

Het heeft er alle schijn van dat de EU en het Verenigd Koninkrijk via een harde Brexit van elkaar zullen scheiden. Dat is praktisch gezien een groot probleem, nu haast alle wetgeving en handelwijze binnen de EU sterk geharmoniseerd zijn. Zo ook in het Intellectuele eigendomsrecht. Er is een EU-merkrecht, er zijn verschillende IE-richtlijnen ende EU-landen zijn gebonden aan de arresten van het Hofvan Justitie in Luxemburg. Is het Europees recht voor uw zaken met de VK straks geen one-stop-shop meer?

Avatar photo
Author: Ron Lamme
Ron Lamme (1991) was admitted to the Amsterdam Bar in 2017. Ron is involved in all aspects of intellectual property – including trademarks, copyrights and protection of design, as well as privacy law and media law.

Please contact us if you have any questions