Noot bij WMS-Weborama

Deze bodemprocedure tussen WMS en Weborama is het vervolg op een kort geding. De uitkomst van deze bodemprocedure is precies het omgekeerde van het kort geding: de vorderingen van eiser van Web Measuruement Services worden nu volledig afgewezen.

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag