Noot bij WMS-Weborama

Deze bodemprocedure tussen WMS en Weborama is het vervolg op een kort geding. De uitkomst van deze bodemprocedure is precies het omgekeerde van het kort geding: de vorderingen van eiser van Web Measuruement Services worden nu volledig afgewezen.

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions