Noot Hidde Koenraad bij het arrest Hof van Justitie EU van 6 oktober 2015, zaak C-500/14 (Ford/Wheel Trim)

Noot van Hidde Koenraad in Berichten Intellectuele Eigendom (januari 2016) bij arrest Hof van Justitie EU van 6 oktober 2015, zaak C-500/14 (Ford/Wheel Trim) ‘Reparatieclausule in het modellenrecht is geen geldig verweer tegen merkinbreuk’.

Avatar foto
Auteur: Hidde Koenraad
Hidde Koenraad heeft zich in 2017 als partner bij Boekx aangesloten. Hidde is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder op het gebied van merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, kwekersrecht en domeinnaamgeschillen.

Wij geven graag antwoord op uw vraag