Noot Hidde Koenraad bij het arrest Hof van Justitie EU van 6 oktober 2015, zaak C-500/14 (Ford/Wheel Trim)

Noot van Hidde Koenraad in Berichten Intellectuele Eigendom (januari 2016) bij arrest Hof van Justitie EU van 6 oktober 2015, zaak C-500/14 (Ford/Wheel Trim) ‘Reparatieclausule in het modellenrecht is geen geldig verweer tegen merkinbreuk’.

Avatar photo
Author: Hidde Koenraad
Hidde Koenraad joined Boekx as a partner in 2017. Hidde specializes in intellectual property law, in particular in the field of trademark law, design law, copyright, breeders' rights and domain name disputes.

Please contact us if you have any questions