Persbericht Studiecommisie Uitingsdelicten

Kritische uitlatingen over de Koning of andere staatshoofden dienen te leiden tot democratisch debat en niet tot strafrechtelijke vervolging. Het wetsvoorstel constateert terecht dat de weg naar de civiele rechter openstaat voor wie zich beledigd voelt.

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag