Persbericht Studiecommisie Uitingsdelicten

Kritische uitlatingen over de Koning of andere staatshoofden dienen te leiden tot democratisch debat en niet tot strafrechtelijke vervolging. Het wetsvoorstel constateert terecht dat de weg naar de civiele rechter openstaat voor wie zich beledigd voelt.

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions