Prijsmisleiding door reisaanbieders

Mr. Online – 28 juni 2023

De Consumentenbond hoeft een artikel over misleiding van consumenten door reisaanbieders Prijsvrij en D-Reizen niet te rectificeren. In de Consumentengids van april 2023 stond een artikel over misleidende reisaanbiedingen. Via een kort geding eisten deze reisaanbieders rectificatie, maar de rechter stelt ze op alle punten in het ongelijk.

De Consumentenbond deed onderzoek naar reisaanbiedingen. Onderzocht werd of een reis daadwerkelijk kon worden geboekt voor de prijs die in een advertentie stond. Bij D-Reizen en Prijsvrij was dat niet het geval: in de onderzochte gevallen was geen enkele reis beschikbaar voor de in de advertentie genoemde prijs. Zo ontbraken in de advertentieprijs de verplichte toeristenbelasting en de bijdragen voor SGR en het Calamiteitenfonds. En bij het merendeel van de reisaanbiedingen steeg de ‘kale’ reissom tijdens het boeken.

Volgens de reisaanbieders was het onderzoek van de Consumentenbond volstrekt ondeugdelijk. De actuele prijs van een reis is volgens hen afhankelijk van de beschikbaarheid van vluchten, en de ene keer leidt dat tot een hogere prijs en de andere keer tot een lagere prijs. De reisaanbieders hadden al toegezegd de ontbrekende informatie over toeristenbelasting, SGR en Calamiteitenfonds snel te gaan toevoegen.

De Consumentenbond publiceerde vervolgens het onderzoek onder de kop ‘Grootschalige prijsmisleiding door reisaanbieders’. Een onderzoeker van de Consumentenbond deed er op zijn LinkedIn-pagina nog een schepje bovenop. Dat Prijsvrij de schuld van de verkeerde prijzen volledig afschoof op de wisselende prijzen van vliegtickets noemde hij ‘leugenachtig’, omdat bijna alle verkeerde prijzen komen doordat het bedrijf zelf de verplichte kosten zoals toeristenbelasting en bijdragen voor SGR en Calamiteitenfonds verstopt.

Prijsvrij en D-Reizen noemden de uitingen van de Consumentenbond ‘tendentieus en suggestief’ en zeer schadelijk, omdat hun reputatie wordt aangetast met grote nadelige financiële gevolgen. Zij vorderden rectificatie en ook afgifte van alle onderzoeksgegevens.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelt dat de artikelen van de Consumentenbond niet evident onjuist of onrechtmatig zijn. De rechter stelt vast dat de reisorganisaties zelf te kennen hebben gegeven dat prijzen flink kunnen veranderen tijdens het boekingsproces als gevolg van vluchtprijzen die wijzigen. De rechter oordeelt dat de onderzoeker er beter aan had gedaan zich in privé te onthouden van opiniërende uitlatingen over door hem zelf verricht onderzoek. Maar omdat het gaat om een uitlating van de onderzoeker op zijn eigen LinkedIn-pagina wordt de Consumentenbond hier niet verantwoordelijk gehouden. Ook de vordering van de reisorganisaties tot afgifte van informatie over het onderzoek wordt afgewezen.

De reisaanbieders zijn het niet eens met de uitspraak en hebben aangegeven in hoger beroep te zullen gaan. De Consumentenbond heeft de hoop uitgesproken dat lokkertjes eindelijk verleden tijd zullen zijn, en heeft aangekondigd dat er een vervolgonderzoek komt waarbij de reisaanbieders weer onder de loep zullen worden genomen. Tot die tijd raadt de Consumentenbond reizigers aan zelf alert te zijn op prijsverhogingen tijdens het boekingsproces.

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag