Stoppen met zuivel onrechtmatig?

Mr. Online.nl – 13 januari 2022

Op een campagneposter van Dier&Recht staat ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’ en ‘Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder’. Dat is onrechtmatig jegens de agrarische sector en wordt verboden.

Dier&Recht voert een publiekscampagne ‘Stoppen met Zuivel’. Zij wil de consument bewust maken van de problemen in de zuivelindustrie. Het weghalen van kalveren bij de moeder direct na de geboorte ziet zij als ernstig dierenleed. Agractie komt in kort geding op voor de belangen van de agrarische sector en eist een verbod. In kort geding hadden de boeren gewonnen, waarna Dier&Recht in hoger beroep ging. Ook het gerechtshof oordeelt nu in het voordeel van de agrarische sector.

De door de rechter te beantwoorden vraag is of de publicaties onrechtmatig zijn. Dier&Recht heeft vrijheid van meningsuiting, maar die vrijheid is niet onbeperkt. De bescherming van de goede naam en de rechten van de boeren kan tot een beperking van die vrijheid leiden. De rechter stelt voorop dat de campagne een vorm van actievoeren is en een bijdrage levert aan het publieke debat over zuivelconsumptie en de gevolgen daarvan voor kalveren. Uitlatingen in het kader van het publieke debat genieten een hoge mate van vrijheid, waarbij ruimte bestaat voor overdrijving en provocatie. In alle vormen van melkveehouderij is het algemeen gebruikelijk om kalveren kort na de geboorte weg te halen bij hun moeder. De publicaties dragen de boodschap uit dat deze werkwijze ernstig dierenleed veroorzaakt bij de kalveren. De door Dier&Recht gevoerde campagne overeenkomstig de waarschuwing op pakjes sigaretten, draagt bij aan de boodschap dat er iets zeer ergs aan de hand is.

Zware beschuldigingen moeten goed worden onderbouwd. De rechter gaat daarom na of er voldoende steun is voor de feitelijke beschuldiging dat het direct bij de geboorte scheiden van kalveren van hun moeder leidt tot ernstig leed. Verschillende deskundigen zijn het hier niet over eens. Er is op dit punt geen communis opinio. Ook laat de rechter meewegen dat het direct na de geboorte scheiden van koe en kalf minder leed toebrengt dan later scheiden. En dat een groot deel van de kalveren in de rest van hun vaak korte leven veel ongerief, angst en gezondheidsproblemen hebben staat volgens de rechter los van het scheiden van moeder en kalf vlak na de geboorte. De rechter laat de balans doorslaan in het voordeel van de boeren. De posters in de billboards in de grote steden zijn schadelijk voor het imago van de melkveehouders. Juist bewoners van de grote steden hebben weinig kennis over hoe het er in de melkveehouderij aan toegaat. Dier&Recht heeft vele andere manieren om haar bezwaren tegen zuivelproductie onder de aandacht te brengen bij de consument. Het is niet nodig om op deze manier het direct bij de geboorte weghalen van de kalveren als ernstig dierenleed onder de aandacht te brengen van de consument. Dier&Recht is het niet eens met de uitspraak en overweegt een bodemprocedure. Intussen heeft de organisatie aangepaste posters over het dierenleed achter zuivel laten ophangen in bushokjes en op andere publieke plaatsen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem.

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag