Verdienen aan Privacyschendingen, ook als die moeten worden gerectificeerd

Mr. Online – 3 juni 2022

Yvonne Coldeweijer beweerde op haar juicekanaal dat zangeres Samantha Steenwijk illegale dieetpillen had gebruikt. Steenwijk wilde wel eens weten van wie de roddels afkomstig waren, en sleepte Coldeweijer voor de rechter.

“Of we deze zaak winnen? Dat maakt me eigenlijk niets uit. Ik wilde gewoon vertellen wat er was gebeurd, en dat ik dus geloof dat zij dat echt heeft gedaan!” Aldus Yvonne Coldeweijer op haar juice channel ‘lifeofyvonne’ op Instagram en YouTube, waar ze sappige roddels over bekende Nederlanders publiceert, veelal op basis van anonieme bronnen. Deze bronnen worden door haar ‘spionnen’ genoemd. Van spionnen had Coldeweijer vernomen dat zangeres Samantha Steenwijk illegale dieetpillen van het merk Iomax zou hebben gebruikt, die een gevaar zijn voor je gezondheid. Deze roddels komen in een video terecht, met een afbeelding waarop Samantha Steenwijk te zien is met een hoop rode pillen. De video krijgt de titel ‘Samantha Steenwijk aan de illegale pillen’ en de aankondiging ‘Welke BN’er is stiekem heel veel afgevallen met behulp van illegale afslankpillen?’ Samantha Steenwijk stelt geen afslankpillen te hebben gebruikt. Haar reputatie is geschonden; ze stapt naar de rechter en eist rectificatie en schadevergoeding van Coldeweijer. En ze wil weten wie de spionnen zijn die haar vals beschuldigden.

De roddels waar Coldeweijer haar geld mee verdient komen van anonieme bronnen, waardoor niemand kan weten of deze roddels echt waar zijn of verzonnen. In deze procedure is de vraag: zijn twee anonieme bronnen, die de roddels weer hebben gehoord van anderen, genoeg om publiekelijk een beschuldiging te uiten die schadelijk kan zijn voor iemands privacy? Samantha Steenwijk eiste € 5.000 schadevergoeding, rectificatie en het bekendmaken van de bronnen van Coldeweijer. Vooral de bescherming van haar spionnen is voor Coldeweijer een principieel punt. “Echt, ik zweer het je Samantha”, zei ze in een video over deze eisen, “never, never, ever, ga ik mijn bronnen prijsgeven, al kost het me een ton of sluit je me op. Never ever nooit niet nooit.”

De Amsterdamse kortgedingrechter veroordeelt Coldeweijer tot rectificatie, maar de schadevergoeding wordt afgewezen omdat de reputatieschade al voldoende door de rectificatie wordt hersteld. De rechter oordeelt dat Coldeweijer de identiteit van haar bronnen niet hoeft prijs te geven. De rechter schaart haar juicekanaal onder het begrip journalistiek, en oordeelt dat Coldeweijer zich terecht beroept op het journalistieke recht op bronbescherming. Coldeweijer viert dit punt als een overwinning.

Hier past een kritische noot. Hoewel de drempel voor journalistieke bronbescherming laag ligt en ook ‘publicisten’ daaronder vallen, moet het wel gaan om het leveren van een bijdrage aan het publieke debat. Onbevestigde roddels over de wijze waarop Samantha Steenwijk is afgevallen kunnen toch nauwelijks als een bijdrage aan een publiek debat worden aangemerkt. Voor het verdienmodel van het juicekanaal van Coldeweijer maakt een veroordeling niet veel uit. De rechtszaak heeft haar weer veel extra aandacht opgeleverd. Op deze wijze verdient zij aan privacyschendingen, ook wanneer ze die op last van de rechter moet rectificeren.

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag