Vip’s in het wild: things got wild

Bijdrage aan de bundel ’25 jaar Mediaforum – Een vooruitblik door de achteruitkijkspiegel, 25 jaar rechtspraak media- en communicatierecht’, Otto Cramwinckel Uitgever, 2013

De Von Hannover-arresten van het EHRM

Het EHRM heeft de afgelopen jaren in een aantal principiële arresten de grenzen afgebakend voor de roddelpers. Vip’s zijn niet vogelvrij, ook niet als ze zicht in het openbaar, gewoon in het wild, vertonen. Twee grondrechten staan lijnrecht tegenover elkaar. Bescherming van het privéleven tegenover persvrijheid. Maar is de fair balance die het EHRM voorschrijft die de afweging hiervan niet allang ingehaald doordat alles wat in het openbaar gebeurt direct op internet staat?

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag