Vip’s in het wild: things got wild

Bijdrage aan de bundel ’25 jaar Mediaforum – Een vooruitblik door de achteruitkijkspiegel, 25 jaar rechtspraak media- en communicatierecht’, Otto Cramwinckel Uitgever, 2013

De Von Hannover-arresten van het EHRM

Het EHRM heeft de afgelopen jaren in een aantal principiële arresten de grenzen afgebakend voor de roddelpers. Vip’s zijn niet vogelvrij, ook niet als ze zicht in het openbaar, gewoon in het wild, vertonen. Twee grondrechten staan lijnrecht tegenover elkaar. Bescherming van het privéleven tegenover persvrijheid. Maar is de fair balance die het EHRM voorschrijft die de afweging hiervan niet allang ingehaald doordat alles wat in het openbaar gebeurt direct op internet staat?

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions