Wetsvoorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

De Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming heeft het wetsvoorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Wiv20.. (TK 34 588) beoordeeld. Bij brief van 9 december 2016 doet de Studiecommissie een aantal aanbevelingen. De conclusie luidt:

“Journalisten moeten kritisch kunnen berichten over misstanden. Zonder bescherming voor bronnen zal informatie over misstanden opdrogen. Uitbreiding van bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten om informatie te vergaren zonder dat voorafgaande rechterlijke toetsing heeft plaatsgevonden, staat haaks op het maatschappelijke belang van journalistieke bronbescherming.

Avatar foto
Auteur: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af.

Wij geven graag antwoord op uw vraag