Wetsvoorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

De Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming heeft het wetsvoorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Wiv20.. (TK 34 588) beoordeeld. Bij brief van 9 december 2016 doet de Studiecommissie een aantal aanbevelingen. De conclusie luidt:

“Journalisten moeten kritisch kunnen berichten over misstanden. Zonder bescherming voor bronnen zal informatie over misstanden opdrogen. Uitbreiding van bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten om informatie te vergaren zonder dat voorafgaande rechterlijke toetsing heeft plaatsgevonden, staat haaks op het maatschappelijke belang van journalistieke bronbescherming.

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions