Cozzmoss: schadevergoeding bij publicatie van een artikel op een website

Cozzmoss treedt op tegen het zonder toestemming op je eigen website plaatsen van een kranten- of tijdschriftartikel. Daarover is inmiddels een aantal malen geprocedeerd, waarbij vooral de hoogte van de schadevergoeding interessant is. Een overzicht van de stand van zaken.

Cozzmoss gaat namens een groot aantal Nederlandse uitgevers achter internetinbreuken aan. Wie een artikel op zijn website plaatst zonder toestemming van de rechthebbendekan rekenen op een sommatiebrief van Cozzmoss, waarin aanspraak wordt gemaakt op betaling. Er wordt niet altijd vrijwillig betaald. Dat heeft inmiddels tot een flink aantal procedures geleid en inmiddels tot zes vonnissen (voor zover gepubliceerd tot en met 8 juni 2011). De vonnissen zijn gewezen door verschillende rechtbanken en hebben zeer verschillende uitkomsten. De rechters kijken blijkbaar niet naar eerdere uitspraken van andere rechtbanken. Hieronder volgt een overzicht waarin de rechtspraak op een rij wordt gezet.

Interessant is vooral de berekening van de schade. Cozzmoss gaat uit van de ‘economische waarde’ die wordt berekend op basis van het door uitgevers aan freelancers betaalde tarief van € 0,36 tot € 0,47 per woord, waarbij Cozzmoss een opslag claimt van twee of soms drie maal dat bedrag ‘wegens verlies van exclusiviteit en omdat inbreuk moet worden ontmoedigd’. Op dit punt lopen de oordelen van de rechters aanzienlijk uiteen. De door Cozzmoss gevorderde vermenigvuldiging met een…

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions