Dat zijn onze geheimpjes…

Dat zijn onze geheimpjes…

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (“Wbb”) in werking getreden. Deze wet geeft de houder van een bedrijfsgeheim (extra) mogelijkheden om de ‘lekkers’ van bedrijfsgeheimen direct, efficiënt en voor hun eigen kosten aan te pakken. Goed nieuws als uw bedrijf een aantal nuttige geheimen onder zich heeft. Al moet u om in aanmerking voor bescherming te komen nog wel het een en ander doen.

Nieuwe tanden voor bedrijven
Een uitgelekt bedrijfsgeheim kan serieuze gevolgen hebben: uw concurrent bootst ineens uw succesvolle producten na, uw unieke werkwijze wordt bekend onder het grote publiek, prijsafspraken met leveranciers zijn te lezen door uw concurrent of uw klantenbestand wordt simpelweg overgenomen. Verlies aan goodwill, schade aan reputatie en omzet. Niet niets dus. Al in 2016 heeft de Europese wetgever u geprobeerd een stok te geven om uw lekkers mee te slaan. Deze stok is nu – enige tijd later – door Nederland in 2018 geïmplementeerd in de Wbb.

U kunt nu verregaande maatregelen laten opleggen aan degene die inbreuk maken op uw bedrijfsgeheim. Zo kunt u bijzonder snelle verboden tot verdere verspreiding van de bedrijfsgeheimen vragen van de rechter, zonder dat uw kwelgeest wordt gehoord. U kunt inbreukmakende producten, die gemaakt zijn op basis van de gelekte gegevens, laten vernietigen. U kunt uw schade direct vorderen en u kunt de rechter vragen om de inbreukmaker te laten veroordelen in de volledige proceskosten. Dus ook het salaris van uw advocaat. Ook het enkel verkrijgen van bedrijfsgeheimen is onder de wet verboden en de partijen die betrokken zijn bij een eventuele gerechtelijke procedure omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen moeten zwijgen over de inhoud van het geheim.

Redelijke maatregelen
Een geheim wordt onder de Wbb beschermd als i) dit geheim niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie ii) het geheim handelswaarde bezit en iii) het geheim onderworpen is aan redelijke maatregelen om het geheim ook daadwerkelijk geheim te houden. Voor u is met name ten aanzien van het laatste punt – denk ik – nog wat werk aan de winkel.

Het kan namelijk niet zo zijn dat het geheim ergens rondslingert of zomaar met iedereen gedeeld wordt. U kunt de bescherming van de Wbb dan wel vergeten. Volgens de wetgever moet u uw geheimen beschermen door deze uitdrukkelijk te bestempelen als geheim, u moet geheimhoudingsverklaringen te sluiten met uw werknemers (of derden), teneinde het geheim bewaard te houden en u moet geheimen door middel van encryptie of – fysiek – een kluis te beschermen.  Mijn ervaring leert dat het hier nog weleens aan schort. En dat is zonde, want de bewijslast aan te tonen dat er redelijke maatregelen ter bescherming zijn getroffen, rust op u. U moet bewijzen dat er redelijke maatregelen zijn getroffen. En daar ging het in de eerste rechtszaak omtrent deze wet al op mis.

Praktijk
Eenieder die op een kantoor werkt of heeft gewerkt, weet dat het soms vrij gemakkelijk kan zijn om bij een map te komen waarin vertrouwelijke informatie staat. Werknemers speuren graag. We kennen bovendien allemaal de collega die nog niet met encryptiesoftware werkt, maar nog steeds ‘gevoelige’ bestanden verstuurt via (privé) mail of WeTransfer. Naast het ongemakkelijke “is dit wel handig?”- gevoel, brengt dit met zich mee dat het mogelijk ook schadelijk is voor de handhaving van geheimen. Je kan je namelijk afvragen of uw maatregelen dan wel redelijk genoeg zijn.

Actie!
De Wbb biedt kansen. Ik moedig u allen dan ook aan om eens met een jurist, advocaat of privacy-expert door uw bedrijfsvoering heen te lopen en te controleren hoe u gevoelige informatie en geheimen beschermt. En – misschien nog wel belangrijker – welke informatie u wíl dat geheim blijft.

Waarschijnlijk heeft u dit al (gedeeltelijk) moeten doen vanwege de Algemene Verordening Persoonsgegevens – dat andere interessante stukje wetgeving (lees: hoofdpijndossier) dat u afgelopen jaar ook van de Europese wetgever cadeau heeft gekregen. Persoonsgegevens moeten namelijk al goed versleuteld en geheim bewaard worden. Waaronder uw klantenbestand. In die zin heeft u al een slag gemaakt. Nu deze nog.

Ron Lamme

Ron Lamme is advocaat IE, media en ICT-recht bij Boekx Advocaten in Amsterdam

IE-rechten en geheimen

De Wbb is vergelijkbaar met IE-handhavingswetgeving. Dat heeft te maken met het feit dat bedrijfsgeheimen ook vaak verband houden met de bescherming van producten. Zoals u misschien weet zijn IE-rechten beperkt in tijd. Het auteursrecht vervalt 70 jaar na de dood van de maker van het werk en een octrooi vervalt 20 jaar na publicatie van het octrooi. Het werk en/of de uitvinding zijn na die periode voor iedereen te gebruiken en te verveelvoudigen. En dat vinden bedrijven niet altijd even handig. Soms is het dus beter om een werk of uitvinding geheim te houden, in plaats van deze te IE-rechtelijk te registreren.

Avatar photo
Author: Ron Lamme
Ron Lamme (1991) was admitted to the Amsterdam Bar in 2017. Ron is involved in all aspects of intellectual property – including trademarks, copyrights and protection of design, as well as privacy law and media law.

Please contact us if you have any questions