Geen bescherming voor vluchtgegevens Ryanair

PR Aviation biedt op haar websites wegolo.com en wegolo.nl consumenten de mogelijkheid vluchtgegevens te zoeken en prijzen van vluchten te vergelijken. Naast dit zoeksysteem biedt PR Aviation de klant de mogelijkheid de gevonden vlucht met haar bemiddeling te boeken. Ryanair maakt bezwaar tegen het gebruik van haar vluchtgegevens door PR Aviation, en beroept zich op het databankenrecht en de auteursrechtelijke geschriftenbescherming en stelt dat PR Aviation onrechtmatig handelt. De Rechtbank had de vorderingen van Ryanair in juli 2010 toegewezen op grond van de geschriftenbescherming. In hoger beroep loopt het anders.

De Rechtbank had het beroep op het databankenrecht verworpen, en het Hof komt tot hetzelfde oordeel. Op grond van Europese rechtspraak zijn alleen de kosten die zien op het verkrijgen en organiseren van de gegevens relevant, en dus niet de kosten die zien op het creëren hiervan. Ryanair is een luchtvaartmaatschappij, die haar eigen vluchtgegevens genereert. De kosten die verband houden met het creëren en bijhouden van deze vluchtgegevens kunnen niet als investering in een databank worden meegeteld. De website van Ryanair is haar voornaamste verkoopkanaal. De kosten van die website zijn in feite de volledige operationele kosten van haar verkoopinfrastructuur. En dat zijn dus geen…

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions