Kassa moet uitzendingen over Pretium rectificeren

Pretium is een telecombedrijf. Consumenten worden namens Pretium door een telemarketingbureau gebeld, en wanneer ze telefonisch akkoord gaan worden ze klant bij Pretium. Achteraf klagen heel wat klanten over Pretium, en daar berichten programma’s als Tros Radar en Vara’s Kassa regelmatig kritisch over. Maar het is de vraag of de klachten over het telefonisch sluiten van overeenkomsten met Pretium terecht zijn. Dat kan alleen worden beoordeeld door het telefoongesprek – dat verplicht moet worden opgenomen – terug te luisteren. Dan kan worden vastgesteld of de consument misleid is en dus terecht klaagt, of dat de consument welbewust telefonisch akkoord is gegaan met het aanbod van Pretium, maar daar later, om wat voor reden dan ook, op terug wil komen.

Kassa besteedt in een aantal tv-uitzendingen ruim aandacht aan Pretium. In een uitzending in 2007 komen de Consumentenautoriteit en de Ombudsman aan het woord, die meer dan 1000 klachten zouden hebben ontvangen, en wordt verwezen naar KPN, dat 2500 klachten zou hebben gekregen. Pretium spant in 2007 direct procedures aan en wint van de Consumentenautoriteit, de Ombudsman en KPN, omdat deze onzorgvuldig hebben gehandeld nu overtreding van de regelgeving niet vaststaat. Ook tegen Kassa procedeerde Pretium eerder met succes. Ondertussen legt de Consumentenautoriteit eind 2008 een boete op aan Pretium, omdat van de 1000 onderzochte klachten Pretium bij 41 gesprekken onvoldoende duidelijke informatie aan de consument heeft verschaft. Pretium heeft tegen dat besluit bezwaar ingediend. Die procedure loopt nog. Tegen deze achtergrond maakt Kassa begin 2009 vier uitzendingen over Pretium. In die uitzendingen refereert Kassa aan grote hoeveelheden klachten, zonder daarbij toe te lichten dat de gegrondheid van die klachten niet is komen vast te staan. Kassa heeft weliswaar contact opgenomen met 300 van de 1200 klagers, maar van slechts twee telefoongesprekken heeft Kassa daadwerkelijk de opname in handen. Die twee opgenomen telefoongesprekken zijn duidelijk in strijd met de regels, dat heeft Pretium erkend. Pretium heeft maatregelen genomen tegen de callcentrum-medewerkers, en stelt dat dit twee incidenten zijn waaruit niet mag worden geconcludeerd dat alle andere klachten ook gegrond zijn. Kassa overhandigt de Staatssecretaris ‘een paar kilo klachten’, maar geeft Pretium geen kopie van die klachten. Pretium krijgt…

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions