Liegende rechter kost de Staat twee miljoen

Ex-rechter Westenberg loog dat hij niet met advocaat Smit had gebeld. De advocaat moest wegens zijn conflict met de rechter gedwongen vertrekken bij zijn kantoor. De leugen kwam uit. Smit krijgt nu bijna twee miljoen euro schadevergoeding.

Westenberg is door de vele rechtszaken hierover bekend komen te staan als ‘de liegende rechter’. Westenberg is aansprakelijk voor de schade die Smit heeft geleden. Gerechtshof Den Bosch begroot de inkomensschade van Smit door uit te gaan van een winstdeel van € 400.000 voor een senior partner van een groot advocatenkantoor. Daar trekt het hof de daadwerkelijke inkomsten vanaf die de advocaat heeft gegenereerd, naar eigen zeggen gemiddeld € 250.000 per jaar. Zo komt het Hof op een inkomensschade van € 150.000 per jaar, te vermeerderen met rente. Het gaat over de periode van zijn vertrek bij zijn kantoor tot het jaar na zijn 65e verjaardag: in totaal bijna negen jaar. Dat telt op tot een zeer substantieel bedrag. Daarnaast heeft advocaat Smit recht op vergoeding van de werkelijk gemaakte advocaatkosten van ruim € 240.000. Het verweer van ex-rechter Westenberg was gebaseerd op de stelling dat hij niet met Smit had gebeld, terwijl hij wist dat dit niet waar is. Daarmee heeft de ex-rechter misbruik van procesrecht gemaakt en onrechtmatig gehandeld jegens advocaat Smit. Het hof veroordeelt Westenberg ook nog tot betaling van immateriële schade ter hoogte van € 25.000. Inclusief rente lopen de bedragen op tot bijna twee miljoen euro.

Westenberg hoeft dit niet zelf te betalen. De Raad voor de rechtspraak, de werkgever van Westenberg, heeft hem een ongebruikelijk ruime vrijwaring gegeven en zal zelf de portemonnee moeten trekken. Uiteindelijk draait de Staat dus op voor de schadevergoeding. Minister Dekker heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat hij het “zeer ongelukkig” vindt dat de Staat deze schade niet kan verhalen op Westenberg. De minister concludeert dat deze zaak, die meer dan tien jaar heeft geduurd, en waarin vast is komen te staan dat Westenberg ‘onwaarheid heeft gesproken met hoge kosten tot gevolg’, niet goed is voor het aanzien van de rechtspraak.

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions