Reparatiewet is in de Eerste Kamer aangehouden

Per 1 december 2011 treedt de Wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (kamerstuk 30 520) in werking. Heel kort samengevat mogen abonnementen op kranten en tijdschriften een initiële duur hebben van maximaal 1 jaar, en steeds stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden, waarbij het alternatief is dat een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand wordt afgesloten. Er zijn nog flink wat specifieke regels voor specifieke situaties, maar dit is de kern. De consument kan hierdoor sneller af van zijn abonnementen. De tekst van de Abonnementenwet staat hier.

Het Reparatiewetsvoorstel dat vandaag in de Eerste Kamer behandeld zou worden is vanmiddag op verzoek van de indiener van de initiatiefwet, Tweede Kamerlid Martijn van Dam, aangehouden. De reden die Van Dam aangeeft voor de aanhouding is dat hem nieuwe informatie heeft bereikt over de betekenis van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek die relevant is ten aanzien van het bovengenoemde voorstel van wet. Hij wil die informatie eerst nader bestuderen. Die relevante ‘nadere informatie’ zou best eens gebaseerd kunnen zijn op mijn analyse van het overgangsrecht (zie hier). Daaruit volgt immers een andere conclusie dan Van Dam voor ogen had. Ik betoogde daar – kort gezegd – dat algemene beginselen van overgangsrecht met zich meebrengen dat vóór 1 december 2011 afgesloten abonnementen mogen ‘uitrollen’. De Abonnementenwet heeft géén terugwerkende kracht en raakt dus niet reeds voor 1 december 2011 rechtsgeldig afgesloten of verlengde abonnementen. Die rechtshandelingen blijven geldig.

Alle marktpartijen hebben er overigens steeds op gerekend dat per 1 december 2011 de Abonnementenwet in werking treedt. Ook zonder Reparatiewet kan deze bedoeling van de wetgever meetellen bij de interpretatie van de Abonnementenwet.

(NUV) hebben de officiële communicatiekanalen van de overheid, zoals Consuwijzer, antwoordvoorbedrijven.nl en Juridisch Loket toegezegd op zeer korte termijn correcte informatie voor consumenten over lopende abonnementen te publiceren, zodat klantenservicemedewerkers daar naar kunnen verwijzen. Dit zou verhelderend werken, en – hopelijk nog voor 1 december – de door Van Dam gecreëerde verwarring wegnemen.

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions