Roddelpraat moet video over Famke Louise verwijderen

Mr. Online.nl – 5 mei 2022

Roddelpraat verloor onlangs een rechtszaak van Famke Louise, maar wordt daar na een crowdfundingactie financieel beter van.

Roddelpraat, een programma van Jan Roos en Dennis Schouten, maakte een YouTube-uitzending over zangeres Famke Louise. Uit een diss track zou volgens hen blijken dat Famke Louise seksueel is misbruikt door rapper Ali B. Ook suggereerden zij dat Famke Louise tijdens een uitzending van het YouTube-programma BOOS, waarin vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The Voice of Holland aan de orde kwam, anoniem haar verhaal deed over hoe zij door Ali B zou zijn misbruikt. In een volgende uitzending van Roddelpraat besteedden ze hier weer aandacht aan, onder de titel ‘Famke Louise woest en sleept Jan Roos en Dennis Schouten voor de rechter: “Achterlijk wijf”’.

In kort geding stelt de Amsterdamse voorzieningenrechter voorop dat het Roddelpraat-duo niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de diss track vóór de uitzending al eerder in zijn geheel rechtmatig, met toestemming van Famke Louise, openbaar was gemaakt. Het feit dat Famke Louise ooit zelf een klein stuk van de diss track op haar Instagram heeft geplaatst maakt dit niet anders. Er is daarom sprake van auteursrechtinbreuk en Roddelpraat moet de diss track verwijderen. Het verweer van Roos en Schouten dat hun vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren omdat zij met het delen van de diss track de belangrijke misstand aan de kaak stellen dat Famke Louise “slachtoffer zou zijn van #metoo praktijken en dat omwille van haar carrière verborgen wil houden”, slaagt niet. Roddelpraat heeft haar uitlatingen zodanig als feiten gepresenteerd dat de kijker aan het eind van de uitzending niet anders kan concluderen dan dat Famke Louise in de diss track verwijst naar misbruik of grensoverschrijdend gedrag door Ali B jegens haar. Ook de uitlating in de titel van de tweede uitzending, waarin Famke Louise “achterlijk wijf” wordt genoemd, is volgens de rechter onnodig grievend. De rechter veroordeelt Roddelpraat om de uitzending geheel te verwijderen, en ook de term “achterlijk wijf” mag niet meer gebruikt worden ter promotie van de uitzending. Bovendien moeten zij een rectificatie publiceren op hun website, en zij mogen niet meer suggereren dat Ali B zich jegens Famke Louise schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Om de proceskosten te kunnen betalen is het RoddelPraat-duo een crowdfundingactie gestart. Fans van het programma hebben flink gedoneerd. Het doel van de actie was om 27.000 euro op te halen, om zo de veroordeling in de proceskosten en de kosten van de eigen advocaat te betalen. Als snel was er bijna 40.000 euro gedoneerd. Het duo heeft laten weten in hoger beroep te gaan. Op deze wijze dreigt het schenden van de persoonlijke levenssfeer en het verliezen van een kort geding een financieel aantrekkelijk businessmodel te worden. Wellicht kan Famke Louise in hoger beroep afdracht van deze oneigenlijke winst vorderen.

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Wij geven graag antwoord op uw vraag