Twitteraccount opeisen

Tweeten uit naam van het bedrijf kent een vervelende keerzijde. Als u uit dienst gaat, kan er discussie ontstaan over het ‘eigendom’ van het account en de volgers die u heeft verzameld. Want mag u zomaar het account meenemen, blijft het van de baas of is Twitter misschien de eigenaar?

Vroeger was het voor een werknemer duidelijk dat hij na het inleveren van zijn ontslagbrief geen contact meer mocht hebben met relaties. Dat stond immers meestal in de arbeidsovereenkomst. De intrede van social media heeft ervoor gezorgd dat dit soort zaken niet meer zo zwart-wit zijn. Zo kan er behoorlijk worden geruzied over het Twitteraccount. De werkgever en de werknemer kunnen allebei van mening zijn dat zij de rechtmatige eigenaar van het account zijn.

Boot
Dit is een lastige discussie. Een t witter-account kunt u namelijk niet beschouwen als ‘eigendom’. Volgens het Nederlands recht gaat het bij het woord eigendom alleen over tastbare zaken zoals een stoel of een boot. Staat er dus in uw arbeidsovereenkomst dat u bij het uit dienst gaan alle bedrijfseigendommen moet inleveren, dan geldt dat alleen voor tastbare dingen zoals usb-sticks, mobiele telefoons en laptops. Dat ligt lastiger bij niet-tastbare dingen zoals e-mails en digitale bestanden. In die categorie valt ook het Twitter-account. Eigenlijk is zo’n account niets meer dan een contractuele afspraak tussen de twitteraar en Twitter. De berichtendienst geeft u slechts toestemming om de software te gebruiken om berichten te versturen. In de Algemene Voorwaarden staat niet expliciet vermeld aan wie een zakelijk account toebehoort. Wel zou u uit de tekst van het document kunnen opmaken dat u als gebruiker een overeenkomst heeft met Twitter en niet met uw werkgever. De twitteraar wordt namelijk rechtstreeks aangesproken. Als u het zo bekijkt, zou u bij vertrek dus gewoon het Twitteraccount mee mogen nemen. Zelfs als u overstapt naar een directe concurrent. U bent tenslotte degene die het account heeft aangemaakt en een overeenkomst met Twitter heeft afgesloten. Hier bestaat wel een uitzondering op. Als in uw arbeidsovereenkomst duidelijk staat vermeld dat bij uw vertrek socialmedia-accounts en…

Avatar photo
Author: Diederik Stols
Diederik Stols (1969) joined Boekx as a partner in 2009. He specialises in intellectual property, advertising law, sponsorship, entertainment and the cultural sector. Diederik assists clients in a wide variety of industries such as sports apparel, design and fast moving consumer goods. Diederik also advises a number of domestic and international As seen on TV companies on trademark law and advertising law.

Please contact us if you have any questions