Uitlokking door tv-programma Undercover

Mr. Online.nl – 23 augustus 2021

Het programma Undercover in Nederland heeft geprobeerd een misstand uit te lokken door een sekswerker met verborgen camera op een managehouder af te sturen. De uitzending wordt verboden op straffe van een flinke dwangsom.

Het is ongebruikelijk dat een televisieprogramma al vóór de uitzending door de rechter wordt verboden. Toch werd het programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman met succes in kort geding tegengehouden (eerst door de rechtbank en kort daarna, in turbo-spoedappel, ook door het hof).

De voorgenomen uitzending gaat over een echtpaar: manegehouders en liefhebbers van SM. Ze zijn op zoek naar een vrouw die op de manage komt werken en als vaste partner in een driehoeksverhouding aan hun seksuele rollenspel wil meedoen. Zij plaatsen een advertentie op de website seksjobs.nl, een erotische marktplaats. Daarin vermelden zij dat ze een vrouw met een leeftijd van 18+ zoeken, om diverse werkzaamheden te verrichten rondom de manege. Dat hierbij ook seksuele diensten bedoeld worden is duidelijk.

Tv-programma Undercover meent dat er sprake zal zijn van grensoverschrijdend gedrag in een arbeidsrechtelijke context. Undercover huurt een sekswerkster in, Sofie, die op de vacature reageert. Ze neemt de ontmoeting met een verborgen camera op. Sofie had zich in eerste instantie gepresenteerd als negentienjarige. De managehouders komen erachter dat Sofie in een legale seksclub werkt, waar ze zich als 23-jarige presenteert. De manegehouder bezoekt haar daar. Na verloop van bijna twee maanden zegt ze dat ze pas zeventien jaar oud is. De rechter gaat ervan uit dat dit niet waar is, en dat tussen partijen vast staat dat Sofie meerderjarig was. Het fysieke contact tijdens de ontmoeting op de manage blijft beperkt tot handtastelijkheden, waarvoor de managehouder bovendien vooraf tot twee keer toe toestemming vraagt. De rechter oordeelt dat geen sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de manegehouder. De manegehouder is niet als werkgever van Sofie aan te merken. Bovendien kon het contact met het echtpaar niet worden aangemerkt als gangbaar contact tussen werkgever en werknemer, nu duidelijk was dat het contact was gericht op het aangaan van een seksuele relatie. Er is volgens de rechter geen sprake van een misstand die de samenleving raakt en die het rechtvaardigt dat daaraan een televisie-uitzending wordt gewijd. Integendeel: de programmamakers hebben geprobeerd een misstand uit te lokken om daarmee een tv-uitzending te kunnen vullen.

De rechter acht de inbreuk die de voorgenomen uitzending op de persoonlijke levenssfeer van de manegehouder zou maken groot. Gegevens over seksueel gedrag zijn bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 9 AVG. Bovendien is de manegehouder herkenbaar, in ieder geval voor mensen in de paardenwereld, waardoor het aannemelijk is dat hij persoonlijk en zakelijk onherstelbare schade zal leiden als het programma wordt uitgezonden. De uitzending wordt verboden, op straffe van een stevige dwangsom van maximaal 500.000 euro.

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Wij geven graag antwoord op uw vraag