Update journalistieke bronbescherming

Bescherming van journalisten tegen ‘ingrijpen’ door de overheid, dat vaak gericht is op het achterhalen van hun bronnen, is een onderwerp in beweging. Een overzicht van de ontwikkelingen.

Vervolg Sanoma/Autoweek-arrest

Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat de Grand Chamber van het EHRM de Nederlandse Staat veroordeelde wegens schending van artikel 10 EVRM. Op basis van dat Sanoma/Autoweek-arrest is het noodzakelijk dat de toepassing van een dwangmiddel waardoor bronnen kunnen worden onthuld voorafgaand door de rechter wordt getoetst. Daar is in Nederland een wetswijziging voor nodig. De Nederlandse wetgever heeft de afgelopen twee jaar niet veel actie ondernomen. Er is nog niet eens een officieel wetsvoorstel. Wel heeft het College van procureurs-generaal de tekst van zijn ‘Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten’ aangepast. Die nieuwe regeling geldt per 1 maart 2012. Op die nieuwe Aanwijzing is wel wat commentaar mogelijk, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting. De wetgever is nu aan zet om de Nederlandse wet in lijn te brengen met de jurisprudentie van het EHRM.

Journalist als verdachte

Onlangs heeft een journalist in een strafzaak een beroep gedaan op de nieuwe Aanwijzing. Hij was veroordeeld tot 90 Euro boete omdat hij zich bij een reportage over vernieling van het treinspoor op het spoor had begeven om…

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions