Volgenant in FD over kort geding tegen de Staat

Amsterdam Een groep organisaties start een kort geding tegen de Staat om de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie (WBT). De organisaties willen een halt toeroepen aan de opslag van bel-, internet- en mailgegevens. De WBT houdt in dat telecombedrijven en internetproviders gegevens over internet- en telefoniegebruik zes tot twaalf maanden moeten bewaren zodat Justitie die eventueel kan gebruiken. Onder de organisaties zijn de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. In april oordeelde het Europese Hof van Justitie al dat het onbeperkt ongericht verzamelen van metadata niet is toegestaan. Er moeten volgens het Hof objectieve criteria worden toegepast om de noodzaak van verzamelen en opslaan vast te stellen, en er moet voorafgaande controle zijn door een onafhankelijk instantie of rechter. Ook de Raad van State oordeelde onlangs dat de wet in strijd is met de fundamentele grondrechten die het privéleven beschermen. Toch weigert de regering tot nu toe de wet buiten werking te stellen. ‘We gaan de rechter verzoeken de wet buiten werking te stellen, dan wel te verbieden dat deze wet nog wordt toegepast’, zegt Otto Volgenant van Boekx Advocaten.” (Bron: Financieel Dagblad)

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions