Volgenant op NRC.nl over arrest van Europees Hof inzake aansprakelijkheid van websites voor lezersreacties

Otto Volgenant, media-advocaat bij Boekx Advocaten die eerder bij mediaorganisaties steun zocht voor het verzoek tot heroverweging, zegt in een reactie op het arrest:

“Het hof heeft de gevolgen voor de uitgever expliciet meegewogen. De veroordeling tot betaling van een schadevergoeding stamt uit 2008. Sindsdien heeft de uitgever zijn businessmodel niet gewijzigd. Het is nog steeds de populairste website om online commentaar te geven. En het aantal online reacties is sindsdien alleen maar gestegen. Delfi biedt nog steeds ruimte voor anonieme reacties, al worden die wel door een team van moderators in de gaten gehouden. Zo bezien vallen de gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting erg mee. Als een uitgever ruimte biedt aan anonieme ‘hate speech’ en bedreigingen en daar niet direct op ingrijpt, dan kan die uitgever zelf aansprakelijk zijn voor dat soort uitingen. De vrijheid van meningsuiting is niet bedoeld om dat soort onrechtmatige uitingen te beschermen.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/16/europees-hof-na-heroverweging-website-is-aansprakelijk-voor-lezersreacties/

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions