Noot bij Hof Arnhem 24 juni 2008 (internetnotarissen / openbare verkopen.nl)

In dit hoger beroep bevestigt Hof Arnhem in grote lijnen de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo van 11 februari 2008 . De vordering van de Internetnotarissen tegen het bedrijf Openbareverkopen.nl worden wederom toegewezen, waarbij het Hof wel tot een aantal andere gedachten komt dan de Voorzieningenrechter. Met name de databankrechtelijke overwegingen zijn interessant en leiden tot een andere conclusie.

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions