Otto Volgenantadvocaat | partner

Otto website
Specialisme
  • Mediarecht
  • Smaad en laster
  • Privacy
  • Grondrechten
Opleiding
  • Nederlands Recht, VU Amsterdam
  • Grotiusopleiding IT-recht

Otto Volgenant (1969) is een toonaangevende advocaat op het gebied van mediarecht, privacy, internet, intellectueel eigendom, reclame en entertainmentrecht. Zijn cliënten zijn uitgevers, omroepen, journalisten, privacy-voorvechters, klokkenluiders, internetbedrijven, reclamebureaus en tv-producenten. Hij publiceert regelmatig over de vele kanten van zijn vakgebied, zowel in vakbladen als in landelijke kranten, waaronder NRC Handelsblad en de Volkskrant. Ook was hij te gast bij TV-programma’s als Buitenhof om commentaar te geven op actuele ontwikkelingen op het gebied van mediarecht en privacy.

On issues of journalistic principle, Otto Volgenant is the main contact, advising on matters such as data and source protection, and freedom of speech.” Legal 500 (2020).

Otto staat zijn cliënten bij in spraakmakende zaken, waarbij vaak de persvrijheid en de privacy centraal staan. Hij is een van de zeer weinige Nederlandse advocaten die een zaak heeft bepleit – én gewonnen – bij de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg: de bekende zaak Sanoma versus Nederland. Naar aanleiding van deze zaak heeft journalistieke bronbescherming in Nederland in 2018 een wettelijke basis gekregen. Een andere landmark-zaak is de buitenwerkingstelling van de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie, samen met Fulco Blokhuis. De eis werd ingesteld namens een brede coalitie van privacy-voorvechters, journalisten, advocaten, telco’s en ISP’s. De Haagse Rechtbank wees de eis in kort geding toe. De wet werd enkele dagen na het vonnis ingetrokken.

Naast zijn werk als advocaat is Otto voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht, voorzitter van de Studiecommissie Bronbescherming en van de VMC-NJCM Studiecommissie Uitingsdelicten. Verder is hij is actief betrokken bij de Stichting Advocaten voor Advocaten, waarmee hij opkomt voor de belangen van buitenlandse advocaten die hun beroep niet in vrijheid en onafhankelijkheid kunnen uitoefenen.

Otto werd in 1993 beëdigd als advocaat. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rondde in 1997 cum laude de postdoctorale opleiding Informaticarecht af. Otto werkte 20 jaar bij het kantoor Kennedy Van der Laan, waar hij in 2001 tot partner benoemd werd. Sinds 2014 is Otto partner bij Boekx.

Otto Volgenant staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor de rechtsgebieden ‘Burgerlijk Procesrecht’ en ‘Intellectueel eigendomsrecht’. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze vakgebieden.

contactgegevens

+31 20 24 40 400
Leidsegracht 9 1017 NA Amsterdam

Sociale Profielen

Publicaties

Heeft u vragen?

Neem contact met mij op.

Wij geven graag antwoord op uw vraag